Omschrijving (toelichting)

Om de leefbaarheid in de dorpen te behouden en dorpen toekomstbestendig te maken is er in 2021 een herstructureringsfonds ontwikkeld. Vanaf 1 september 2021 kunnen initiatiefnemers subsidie aanvragen om een locatie 'nieuw leven' in te blazen door herontwikkeling, herstructurering en/of functieverandering.  Vaak zijn de financiële mogelijkheden voor de herontwikkeling van deze locaties beperkt. Het herstructureringsfonds dient de aanpak van dergelijke locaties te stimuleren en derden te verleiden te investeren in de kwaliteit van de dorpen.

De subsidieregeling loopt in eerste instantie één jaar. De intentie is om te werken naar een subsidie met een langere looptijd en waar ook geld terugvloeit (revolverendheid). Hier wordt voor het aflopen van de huidige regeling een voorstel voor gedaan. 

Portefeuillehouder

S. Stegen