Planning
Einddatum: 31-12-2022

Omschrijving (toelichting)

Eind 2019 is de fietsnota "Ruimte voor de fietser" vastgesteld. Op basis hiervan wordt jaarlijks een fietsagenda bepaald en vastgesteld. Voor 2022 betekent dit concreet dat we verder gaan met de al in gang gezette activiteiten. Dit betreft de aanzet tot realisatie van de fietspaden Gelpenberg en Schapendijk en de kwalitatieve verbetering van de fietsverbinding Hengstmeerweg. De recreatieve verbinding langs de Geesterstroom wordt in gebruik genomen.  Het verbeteren van de fietsoversteken Krimweg, Monierweg en fietsverbinding Valsteeg wordt nader vormgegeven. Het ombouwen van asfaltfietspaden naar betonfietspaden (vooral in het gebied tussen Schoonoord en Noordsleen) en het aanvragen van subsidiemiddelen daarvoor.  In de kernen Meppen en Benneveld wordt op de rijbaan ruimte gegeven aan de fietser.  

In BOCE-verband maken we op basis van de vastgestelde Bereikbaarheidsvisie stappen met het onderzoek naar de fietsverbinding Schoonoord-Emmen en een nader onderzoek naar Doorfietsroute tussen Borger, Emmen en Coevorden.  In samenwerking met het Recreatieschap Drenthe komen we tot het opwaarderen van twee knooppunten naar sterknooppunt. Het onderzoek naar de aanpak van de verkeersregelinstallaties (VRI's) in Coevorden wordt afgerond.  We gaan een bewegwijzeringplanfiets stad Coevorden opstellen. 

Portefeuillehouder

J. Huizing