Omschrijving (toelichting)

De uitvoering van de ambities uit de duurzaamheidsvisie zijn op diverse plekken in deze begroting verwoord. De samenhang wordt bewaakt binnen het programma Duurzaamheid. Hiervoor wordt eind 2021 en 2022 de duurzaamheidsindex opgesteld. Op deze wijze moet duidelijk zijn of de uitvoering voldoende bijdraagt aan de gestelde ambities.

Eind 2021 en in 2022 worden bewustwordingsstrategieën opgesteld en uitgevoerd om de betrokkenheid van inwoners, bedrijven en instellingen en eigen medewerkers te vergroten. Daarbij worden aan de gemeenteraad keuzes voorgelegd over de wijze waarop inwoners worden gefaciliteerd. Hier worden ook mogelijkheden als het revolverend fonds en ondersteunen bij het vergroenen van terreinen in de afwegingen meegenomen. Dit hangt onder andere samen met beschikbare middelen en met mogelijkheden die het Rijk en de provincie al bieden en waar we als gemeente op kunnen aansluiten of gebruik van kunnen maken.

Voor het kunnen uitvoeren van de ambities zijn extra middelen nodig. Zie hiervoor de kop Duurzaamheid in het hoofdstuk Ambities en ontwikkelingen.

Portefeuillehouder

J. Huizing