Planning
Startdatum: 28-08-2021
Einddatum: 31-12-2022

Omschrijving (toelichting)

Op 28 augustus 2021 gingen wij eindelijk van start met de opening van de Culturele Gemeente van Drenthe. In de programmabegroting 2021 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor het realiseren van alle plannen voor het culturele jaar. De voorbereiding verloopt voorspoedig en naar verwachting binnen de door u gestelde financiële kaders. Daarmee kunnen we van het culturele jaar een fantastisch cultureel feest maken voor iedereen in de gemeente.  We volgen de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwgezet, zodat we tijdig plannen kunnen aanpassen en deelnemende organisaties kunnen adviseren en helpen. Het verloop van het virus blijft echter een onzekere factor. 

Portefeuillehouder

J. Huizing