Omschrijving (toelichting)

Met ondersteuning van Regiodeal gelden zijn verschillende Communities of Pratices (COP's) opgestart. Voorbeelden hiervan zijn het Composietenplatform en de IQBLVD ( IQ Boulevard). Door het samenbrengen van verschillende expertises in hotspots wordt gewerkt aan digitalisering en slimmere, snellere en groenere procestechnologieën voor de maak- en procesindustrie in de Dutch TechZone. Nauwe samenwerkingen door de triple helix (onderwijs, ondernemers en overheid). In voorbereiding is het kenniscentrum kunststoffen recycling en de regio Campus.

De naamgeving van de verschillende initiatieven is niet uniform maar alle initiatieven hebben hetzelfde doel: samenbrengen van ondernemers, onderwijs, het delen van kennis en innovatie stimuleren. De regionale samenwerking daarin is en blijft van belang om ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt en de economie samen met ondernemers en het onderwijs te blijven aanjagen. De verschillende hubs staan in nauw contact om ervaringen uit te wisselen. In de strategische agenda 2022-2025 voor Dutch TechZone is er aandacht voor clustervorming en ondernemerschap aandacht en perspectieven om dit verder te stimuleren.

Portefeuillehouder

S. Stegen