Planning
Einddatum: 31-12-2022

Omschrijving (toelichting)

Het hebben van werk- en inkomenszekerheid is belangrijk om zelfstandig en actief mee te kunnen doen aan de samenleving. Ook, of misschien wel juist, voor mensen met een arbeidsbeperking. Om meer mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen en te houden is door staatssecretaris Van Ark het wetsvoorstel Breed Offensief ingediend. Dit wetsvoorstel bevat een aantal maatregelen die het simpeler en zekerder moeten maken voor werkzoekenden en werkgevers. Deze maatregelen gaan iets betekenen voor onze eigen dienstverlening en voorzieningen en ook voor de dienstverlening in de Arbeidsmarktregio Drenthe. De verwachting is dat de beoogde ingangsdatum van 1 januari 2022 niet zal worden gehaald omdat het wetsvoorstel controversieel is verklaard. We bereiden ons wel alvast voor op de implementatie van het wetsvoorstel en waar mogelijk en wenselijk anticiperen we er al op.

Portefeuillehouder

J. Brink