Planning
Einddatum: 31-12-2022

Omschrijving (toelichting)

Zoals overeengekomen in het raadsakkoord 2018-2022 gaat de Gemeente Coevorden verder aan de slag met duurzaamheid. Als onderdeel hiervan willen wij de komende jaren de biodiversiteit nog meer stimuleren.  Onze inspanningen in het reguliere onderhoud  om de biodiversiteit te stimuleren staan in het in het 2019 vastgestelde bermbeheerplan. Dit bermbeheerplan is de afgelopen jaren  verder geïmplementeerd en worden sinds 2021 alle bermen natuur technisch onderhouden. Gelijktijdig lopen nog de pilots om de diversiteit te monitoren. De monitoring wordt uitgevoerd in samenwerking met vrijwilligers en de resultaten zijn bemoedigend. Daarnaast hebben wij aandacht voor het bevorderen van de biodiversiteit bij diverse plannen en ambities.

Portefeuillehouder

J. Huizing