Omschrijving (toelichting)

We gaan in gesprek met en vragen advies aan de jongerenraad over ontwikkelingen in de gemeente Coevorden die voor jongeren van belang zijn. Voorbeelden daarvan zijn de nieuwe huisvesting van De Nieuwe Veste, de Woonvisie en een ontmoetingsplek voor jongeren. In 2022 worden keuzes gemaakt over de manier waarop de jongerenraad ondersteunt kan worden bij een goede invulling van haar rol.

Portefeuillehouder

R. Bergsma