Planning
Einddatum: 31-12-2022

Omschrijving (toelichting)

 De gesprekken  op welke wijze invulling wordt gegeven aan de opgave om de fundaties van de Bentheimerpoort te integreren in de nog te realiseren bouwplannen zijn afgerond. Het vervolg van deze gesprekken en de uitwerking zal in 2022 plaatsvinden. , Daarnaast hebben wij gesprekken gevoerd met een kunstenaar om de fundaties van de Bentheimerpoort op te nemen in de 'stad als museum route' en aanvullende ideeën toe te voegen om het verhaal van de stad te vertellen. De eerste verkennende gesprekken met de Provincie hebben ook plaats gevonden. Hiervoor is een notitie opgesteld om de verbinding tussen de Toekomstvisie Centrum Coevorden en de Bentheimerpoort te leggen . Met deze notitie gaan we het gesprek aan met de Provincie Drenthe om aanvullende financiering voor dit project te krijgen

Portefeuillehouder

J. Huizing