Planning
Einddatum: 30-06-2022

Omschrijving (toelichting)

Gemeente Coevorden wil een integraal begraafplaatsenbeleid voor alle begraafplaatsen. Het begraafplaatsenbeleid is in concept gereed en zal in 2022 ter vaststelling worden aangeboden. De waardering en inventarisatie van de begraafplaatsen in Coevorden, Schoonoord en Oosterhesselen zijn gereed en de uitkomsten hiervan geven  input voor het begraafplaatsenbeleid. De personele  gevolgen die  hiermee gemoeid  zijn met de daarbij behorende financiële  consequenties  worden inzichtelijk gemaakt.  Om het nieuwe  beleid volgens de wettelijk normen te kunnen uitvoeren zal dit met name  gevolgen hebben voor de begraafplaats administratie.

Portefeuillehouder

J. Huizing