Omschrijving (toelichting)

In april 2021 is de Nota accommodaties in de samenleving vastgesteld. Uw raad is met een brief hierover geïnformeerd. In de nota zijn de beleidsuitgangspunten rond accommodaties opgenomen. Hierdoor is voor een ieder helder hoe we onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid zien en voor welke investeringen de gemeente kan worden aangesproken. We staan hierbij een kerngerichte aanpak (maatwerk) voor, waarbij in dialoog met de inwoners wordt bepaald welke functie en bijdrage een accommodatie levert aan de leefbaarheid van een dorp of wijk. Om in aanmerking te komen voor gemeentelijke steun, moet er sprake zijn van maatschappelijk rendement. Heeft een accommodatie een bewezen maatschappelijk functie, dan gaan wij in gesprek over welke vorm van gemeentelijke ondersteuning passend is.

In 2021 en 2022 zal er besluitvorming plaatsvinden over het (nieuwbouw)traject van een eventuele MFA in Schoonoord. Waarna eventuele realisatie hiervan voor 2023 gepland staat.  De scholen zien een duurzaam gebouw met beide scholen en één aanbieder van kinderopvang als de ideale lange termijn oplossing. De scholen en kinderopvang zouden goed aangevuld kunnen worden met de bibliotheek, MWC en een laagdrempelige centrale ontmoetingsplek voor Schoonoord. Door al deze partijen en functies samen te brengen in een cluster "onderwijs, opvang en ontmoeting" kan meer samenwerking tot stand komen en kunnen ruimten veel beter benut worden. Hierbij zal tevens aandacht zijn voor verduurzaming en toegankelijkheid.

Mocht hiervoor een extra investeringsbijdrage  gevraagd worden, dan komen we hiervoor separaat bij de Raad terug. 

 

Portefeuillehouder

J. Brink