Omschrijving (toelichting)

De urgentie van de aanpak van ondermijning is een organisatie breed aandachtspunt. Daartoe is een gemeentelijke casustafel ingericht waarbij signalen van ondermijning inhoudelijk worden opgewaardeerd. Hierbij wordt de beschikbare  informatie in de systemen en in de hoofden van de collega's gebruikt. De bruikbare signalen worden na opwaardering lokaal opgepakt of worden bij het RIEC Noord aangemeld voor onderzoek.

Daarnaast zijn belangrijke gemeentelijke systemen niet aan elkaar gekoppeld en wordt bij afwijkingen geen signaal gegeven. Dat maakt dat bij voorbeeld een drugslab niet tijdig gezien wordt, omdat de leegstand van een pand vanuit de systemen niet automatisch zichtbaar wordt. Dit maakt dat de gemeente op dit moment  kwetsbaar is in haar informatiepositie en lopen wij hierdoor onnodig financieel risico. Het opvolgen van de signalen vraagt om capaciteit van gekwalificeerd personeel om tot daadkrachtig optreden te kunnen komen. Het investeren in opsporingscapaciteit is op termijn goedkoper dan het achteraf aanpakken van ondermijnende criminele activiteiten. 

Portefeuillehouder

R. Bergsma