Planning
Einddatum: 31-12-2022

Omschrijving (toelichting)

Glasvezel Zuidenveld BV is gestart met de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van onze gemeente. Eind 2021 zal het project worden afgerond. Onze rol hierin beperkt zich tot het verlenen van de vergunning voor het leggen van kabels in de grond welke ons eigendom is en het toezicht hierop. Als aandeelhouder hebben wij met alle partijen gezamenlijk de verantwoordelijkheden en zekerheden via aktes en overeenkomsten vastgelegd. De aanleg van de  hoofdinfrastructuur is inmiddels afgerond. 

Portefeuillehouder

R. Bergsma