Planning
Startdatum: 01-01-2020

Omschrijving (toelichting)

In 2020 zal gestart worden met het in beeld brengen van de planologische haalbaarheid van de zuidelijke rondweg. Deze weg, welke een beoogde verbinding vormt tussen de (te bouwen) rotonde Hulteweg en de Brookdiek sluit aan op de het tracé van de zuidelijke ontsluitingsweg. Om de kansen en belemmeringen in beeld te krijgen gaan we tevens met de omgeving in gesprek over deze zuidelijke rondweg. De (tussen)resultaten rapporteren wij aan de raad.

Portefeuillehouder

  • Jeroen HuizingToelichting

In 2020 hebben we een eerste aanzet gemaakt met het in beeld brengen van de haalbaarheid van de Zuidelijke Rondweg. Echter, in verband met interne prioritering ligt de focus in eerste instantie op de aanleg van de Zuidelijke Ontsluitingsweg.

G

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld