Planning
Startdatum: 01-01-2020

Omschrijving (toelichting)

Het bestemmingsplan "Zuidelijke Ontsluitingsweg" wordt vastgesteld. Nadat het plan onherroepelijk is, zal worden gestart met het aanbestedings- en gunning traject ter realisering van de zuidelijke ontsluitingsweg. Met de zuidelijke ontsluitingsweg wordt een wegverbinding gerealiseerd vanaf de aansluiting N34/Klooster tot en met de Hulteweg,

Portefeuillehouder

  • Jeroen HuizingToelichting

In 2020 hebben we gewerkt aan het opstellen van het ontwerp bestemmingsplan " Zuidelijke ontsluitingsweg Coevorden".  Op het voorontwerp hebben we van onze partners een aantal opmerkingen ontvangen, wat heeft geleid tot een bijstelling van het van het bijhorende landschappelijke ontwerp.  Met Jarola BV is een concept-realisatieovereenkomst opgesteld.  Via de buurtvereniging is de omgeving geïnformeerd over de voortgang. Begin 2021 gaat het ontwerp-bestemmingsplan in procedure en wordt er een realisatieovereenkomst gesloten met Jarola BV. Parallel loopt het proces tot uitvoering.  

G

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld