Omschrijving (toelichting)

Eind 2021 moet elke gemeente in Nederland een warmtetransitievisie hebben opgesteld. De visie gaat over de overgang van aardgas naar andere warmtevoorzieningen. Het is belangrijk om intensief samen te werken met inwoners en andere stakeholders zoals netbeheerders en woningcorporaties. Deze samenwerking staat centraal in het gehele proces. In 2020 gaan wij aan de slag met een afwegingskader en stippelen we het proces uit om tot een warmtetransitievisie te komen.

Portefeuillehouder

  • Jeroen HuizingToelichting

De Transitievisie Warmte wordt samen met Borger Odoorn en Emmen opgesteld. Het streven is deze in december 2021 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld