Omschrijving (toelichting)

2021 is het jaar van de vrijwillige inzet, daar gaan we samen met het steunpunt vrijwilligers de nodige aandacht aan besteden. Daarnaast zal in 2021 de inventarisatie van informele hulp afgerond zijn. We brengen het aanbod aan informele hulp breed onder de aandacht. Aansluitend willen we, waar mogelijk, inzetten op hiaten tussen informele en formele hulp.

 

Portefeuillehouder

  • Joop BrinkToelichting

In het afgelopen jaar heeft de pandemie rond het COVID-19 virus een enorme impact gehad op de doelstelling om nieuwe vormen van het vrijwilligerswerk te ontwikkelen. De positieve zijde van de pandemie is dat er veel bewoners zelf spontane acties zijn begonnen om hun buurtbewoners of medewens te helpen. Dat is een mooie vorm van saamhorigheid en sluit aan bij het vrijwilligersgebeuren. Het is de bedoeling om dit onderwerp verder te blijven doorontwikkelen zodat en het aantal vrijwilligers vergroot wordt en deze behouden blijven omdat de samenleving niet kan draaien zonder deze vrijwilligers.

G

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld