Omschrijving (toelichting)

Wij vinden het belangrijk om vergunninghouders sneller en duurzamer te laten integreren in de Coevordense samenleving. Wij zetten actief in op de combinatie van inburgering met participatie. De nieuwe wet, de (deels) nog te ontwikkelen reguliere werkwijze en de samenwerking met andere partners zullen hier ook aan bijdragen.

Portefeuillehouder

  • Joop BrinkToelichting

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld