Omschrijving (toelichting)

Ondernemersklimaat is een mooi containerbegrip en dit is moeilijk te kwantificeren; maar de tevredenheid van de ondernemers over onze dienstverlening is zeker een factor. Immers, als gemeente hebben we er invloed op in hoeverre bedrijven het gevoel hebben dat ze de ruimte hebben om zich optimaal te ontwikkelen. Een goede score in de ondernemerspeiling zegt derhalve zeker iets over het ondernemersklimaat. Maar het gaat over meer dan dat: bijvoorbeeld het netwerk van ondernemers onderling en de relaties met kennisinstellingen maken deel uit van het ondernemersklimaat.
We verrichten een breed spectrum aan inspanningen in het kader van ondernemersklimaat. Van relatiebeheer tot ondersteuning in investeringen voor duurzame energie en van onderzoeken hoe we starters/marginale ondernemers kunnen ondersteunen tot lobby en promotie om het imago van Coevorden en de regio DTZ te verbeteren. Concrete projecten die we in het kader van de economische visie uitvoeren op dit gebied zijn ‘Ruimte voor pioniers’ en ‘Ondernemen in het dorp van de toekomst’, maar ook bijvoorbeeld de week van de ondernemer, die we nu organiseren, beoogt bij te dragen aan meer saamhorigheid en betere verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven. Ook het DTZ-project en de acties in dat kader dragen bij aan dit onderwerp. Ook is de manier waarop wij de economische visie aanvliegen (vraaggericht, ondernemers vanaf het begin betrokken, gezamenlijk invulling geven aan de uitvoering) intrinsiek gericht op het verbeteren van de omstandigheden van ondernemers, en dus het ondernemersklimaat.

Portefeuillehouder

  • Steven StegenToelichting

Vanwege Corona verlegden ondernemers hun prioriteiten en waren ze genoodzaakt zich op de korte termijn te richten. Onze gesprekken met hen richtten zich daarom voornamelijk op dit punt, waardoor lange termijnontwikkelingen minder aandacht kregen.

G

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld