Omschrijving (toelichting)

In 2019 zijn verschillende beleidsregels en verordeningen geëvalueerd om onder andere na te gaan of de uitgangspunten van toen nog steeds aansluiten bij de huidige uitvoeringspraktijk. Waar nodig zijn verordeningen en beleidsregels aangepast. In 2020 worden er nieuwe verordeningen Jeugdhulp en Wmo vastgesteld.

Portefeuillehouder

  • Joop Brink
  • Jeroen HuizingToelichting

In 2020 zijn de verordeningen Jeugdhulp en Individuele studietoeslag aangepast en vastgesteld. We hebben ook de regeling voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang op grond van SMI en Re-integratie gewijzigd.

Ook de voorbereidingen voor de vernieuwing van de verordening Re-integratie, WMO en Schuldhulp zijn gestart en in de afrondende fase. Die worden in 2021 aangeboden aan de raad.

G

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld