Planning
Startdatum: 01-01-2020
Einddatum: 31-12-2020

Omschrijving (toelichting)

Voor een effectief veiligheidsbeleid is het vergroten van de inzet van BOA-toezichthouders van belang. Met de voorgestelde capaciteitsuitbreiding krijgen wij meer grip op overlast, fout parkeren en naleving van de drank- en horecawet.

Naast capaciteitsuitbreiding is het gewenst om de BOA's beter uit te rusten met enkele hulpmiddelen. Het gaat hierbij om het aanschaffen van het systeem Sigmax en City control 6, waarmee hotpots kunnen worden aangewezen en opgelegde boetes direct digitaal worden verwerkt. Met de aanschaf van portofoons kunnen de boa's berichtgeving van de politie volgen en bij calamiteiten staan zij rechtstreeks in verbinding met de meldkamer van de politie.

 

Portefeuillehouder

  • Bert BouwmeesterToelichting

De Corona crisis zorgt voor voor extra inhuur van BOA`s via de stichting Veiligheidszorg Drenthe. Mogelijk zal hierdoor het hiervoor beschikbare budget worden overschreden. De hoogte van de overschrijding is mede afhankelijk van de ontwikkeling van het Corona crisis.

G

Kwaliteit

G

Tijd

O

Geld

De Corona crisis zorgt voor voor extra inhuur van BOA`s via de stichting Veiligheidszorg Drenthe. Mogelijk zal hierdoor het hiervoor beschikbare budget worden overschreden. De hoogte van de overschrijding is mede afhankelijk van de ontwikkeling van het Corona crisis.