Planning
Startdatum: 01-04-2020
Einddatum: 31-03-2022

Omschrijving (toelichting)

We werken de komende twee jaar toe naar een optimale online dienstverlening die blijvend in ontwikkeling is, aansluit op (veranderende) wensen en behoeften van inwoners, veilig is en voldoet aan wet- en regelgeving. Digitale ontwikkelingen gaan razendsnel. Inwoners verwachten van hun gemeente, als eerste overheid, dat ze ook daar snel en makkelijk online producten en diensten kunnen aanvragen. Tegelijkertijd is het bij uitstek een middel om in contact te komen met de samenleving en om ook online het gesprek met elkaar te voeren. We onderzoeken de mogelijkheden hiervoor; passend bij verbinden besturen.

Voor 2020 worden de volgende concrete resultaten benoemd:

  • Herbouw van het complete systeem van de website; iets wat we in Dimpact-verband doen;
  • Uiterlijk op 23 september 2020 voldoet onze website aan alle eisen als het gaat om de toegankelijkheid van overheidswebsite zodat inwoners met visuele of auditieve beperkingen op een goede manier gebruik kunnen maken van de website. Europese regelgeving schrijft voor dat overheidswebsites die voor 23 september 2018 zijn gebouwd (gemeente Coevorden: oktober 2017) uiterlijk op 23 september 2020 aan deze eisen moet voldoen;
  • In 2020 slaan we een eerste slag slaan als het gaat om het aanbieden van producten en diensten via e-formulieren waardoor het voor inwoners, ook inwoners die minder digi-vaardig zijn, makkelijker wordt om online producten en diensten aan te vragen. Over twee jaar is tachtig procent van onze diensten en producten beschikbaar via e-formulieren;
  • Eind 2020 is alle informatie op onze website actueel. Om ervoor te zorgen dat dit blijvend is, maken we in 2020 een start met het vergroten van het online bewustzijn van onze organisatie.


Een optimale digitale dienstverlening die blijvend in ontwikkeling is, heeft tijd, aandacht en de juiste expertise nodig. We gaan in onze organisatie werken met een online team dat als opdracht krijgt om bovenstaande resultaten te bereiken. Eén van de rollen die noodzakelijk is in dit online team, maar we nu niet in huis hebben, is die van webmaster. Een webmaster heeft kennis van techniek, is verantwoordelijk voor het goed functioneren van onze online dienstverlening en heeft oog voor relevante trends.

Portefeuillehouder

  • Bert BouwmeesterToelichting

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld