Omschrijving (toelichting)

In de fietsnota is vastgesteld welke toeristische fietspaden de komende jaren zullen worden aangelegd.

Portefeuillehouder

  • Jeroen HuizingToelichting

Om verschillende redenen (corona, wisseling van eigenaarschap van grond waarover de routes lopen, moeilijkheden in het verkrijgen van toestemming, slecht weer) is fase 1 enkele maanden later opgeleverd dan gepland. De verkennende fase voor fase 2 (contact met grondeigenaren, partijen die kunnen meedenken over de locaties, etc) is eind 2020 gestart. Streven is om deze fase begin 2022 af te ronden, waarmee de hele gemeente voorzien is van het wandelknooppuntennetwerk.

G

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld