Omschrijving (toelichting)

De verscherpte meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld 2019 is vastgesteld door het college en concernbreed ingevoerd.

Momenteel is er sprake van wachtlijsten bij Veilig Thuis Drenthe (VTD). Met VTD wordt de samenwerking verbeterd met de toegang. In Coevorden is er in 2020 geen wachtlijst meer.

Portefeuillehouder

  • Joop BrinkToelichting

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld