Omschrijving (toelichting)

Letterlijke ruimte om te ondernemen is belangrijk. Daarom gaan wij met creativiteit en daadkracht aan de slag om onze bedrijventerreinen representatiever te maken. In samenwerking met Parkmanagement maken wij een inventarisatie, die de basis vormt voor verdere activiteiten. Op lange termijn voeren wij een oriëntatie uit op groei voor de toekomst en verkennen de mogelijkheden voor een regionaal bedrijventerrein bij de A37.

Portefeuillehouder

  • Steven StegenToelichting

Het inventarisatierapport is gereed. De start van de uitvoering is vertraagd omdat andere zaken voorrang hebben gekregen. Vanwege de coronacrisis verlegden ondernemers hun prioriteiten en waren zij genoodzaakt zich op de korte termijn te richten. Zie ook de toelichting onder de activiteit 'Versterken ondernemersklimaat'. 

G

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld