Omschrijving (toelichting)

Het onderwijsachterstandenbudget is voornamelijk bedoeld voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Ook in 2020 hebben we geïnvesteerd in de  ingezette lijnen als het gaat om taalontwikkeling. Dit deden we samen met kinderopvangpartijen en scholen. We gebruikten de lijn 'Tel mee met Taal' bestaande uit Boekstart, Boekstart in de kinderopvang en de bibliotheek op school. Daarnaast gebruikten alle kinderopvangpartijen en een groot deel van de scholen de woordenschatmethodiek 'LOGO 3000'. Omdat een kind niet alleen op school leert, werd op een aantal plekken geprobeerd laagtaalvaardige ouders te ondersteunen in hun taalontwikkeling. Dit gebeurt met 'Ei van Columbus', de oudercomponent van 'LOGO 3000'. In 2020 kwam dit onderdeel echter stil te liggen door de crisis.    

Portefeuillehouder

  • Jeroen HuizingToelichting

Samen met FC Emmen is ingezet op het project 'Scoor een boek' voor kinderen van de middenbouw basisschool. En ook zou de provinciale voorleesfinale voor het basisonderwijs en de finale van read2me voor het voortgezet onderwijs plaatsvinden in Coevorden. Door de coronacrisis en de sluiting van de scholen en kinderopvang heeft dit alles niet plaatsgevonden. Projecten en wedstrijden gingen niet door en de lopende ontwikkelingen hebben vertraging opgelopen. Dit geldt ook voor de ondersteuning van laagtaalvaardige ouders.

G

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld