Omschrijving (toelichting)

Het plaatsen van de voetgangerstunnel is gerealiseerd. De inrichting van de toegang naar de tunnel is in ontwikkeling. De inrichting van de westzijde (Holwert-zijde) zal naar verwachting eind 2019 gereed zijn, zodat de tunnel op dat moment in gebruik kan worden genomen. Hierna kan gestart worden met de herinrichting van de oostzijde, het Stationsgebied. De werkzaamheden met betrekking tot het herstel van de stadsgracht aan de oostzijde zijn begonnen.

Portefeuillehouder

  • Jeroen HuizingToelichting

De werkzaamheden met betrekking tot het Stationsgebied zijn afgerond. De formalisering van de eigendom van de ondergrond en de financiële afwikkeling van de stationsomgeving wordt in 2021 afgerond.

G

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld