Planning
Startdatum: 01-10-2020
Einddatum: 01-02-2021

Omschrijving (toelichting)

We gaan een regiesysteem invoeren in het sociaal domein. Eerst samen met Maatschappelijk Welzijn Coevorden (MWC), later mogelijk met andere partners

De intake en de daaruit voortvloeiende werkprocessen gaan we binnen de gemeente en MWC zoveel mogelijk uniformeren.

We gaan opnieuw naar de gebiedsindeling kijken.

De medewerkers van het sociaal team worden opgeleid om eenzaamheid, dementie, armoede en schulden, laaggeletterdheid en huiselijk geweld eerder en beter te signaleren.

Portefeuillehouder

  • Joop BrinkToelichting

We hebben het regiesysteem deels ingevoerd in het sociaal domein. Binnen het cluster Schuldhulp en Maatschappelijk Welzijn Coevorden (MWC) is het al operationeel. In het 2e kwartaal van 2021 verwachten we dat alle clusters live zijn.

De intake en de daaruit voortvloeiende werkprocessen zijn nu binnen de gemeente en MWC bijna gelijk. In 2020 zijn wij gestart met het delen van kennis. Collega’s onderling hebben elkaar meegenomen in het leren signaleren van cluster overschrijdende problematiek. Denk hierbij aan eenzaamheid, armoede en schulden, laaggeletterdheid en huiselijk geweld. Door de corona is dit vertraagd, maar wordt in 2021 verder opgepakt.
Deze processen hebben de integrale samenwerking versterkt.

G

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld