Omschrijving (toelichting)

De consulenten schuldhulpverlening geven samen met ketenpartners uitvoering aan de wetswijziging door eerder inwoners te benaderen met financiële problemen.

Portefeuillehouder

  • Joop BrinkToelichting

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld