Omschrijving (toelichting)

In 2020 zetten wij de samenwerking met de dorpen en de wijken voort. Wij onderzoeken hoe wij dorpen kunnen ondersteunen bij hun eigen organisatie (zoals benoemd in Buiten-spel) en gaan kijken hoe wij ook andere groepen inwoners, dan de inwoners die wij altijd spreken, kunnen betrekken in het meedenken en meepraten in vraagstukken die wij als gemeente én zij als inwoners tegenkomen.

In 2020 zijn inspanningen zichtbaar die wij hebben gedaan om te werken aan één of meer actieve netwerken van inwoners die meedenken, meepraten en meebeslissen over thema's rondom leefbaarheid. Ook hebben wij een helder beeld over hoe wij, welke dorpen kunnen ondersteunen bij hun interne vraagstukken. De eerste inspanningen rapporteren wij aan uw raad in de Halfjaarrapportage 2020.

Portefeuillehouder

  • Bert BouwmeesterToelichting

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld