Omschrijving (toelichting)

Drenthe is een van de 30 energieregio's in Nederland die zijn gevormd om invulling te geven aan de afspraken uit het Klimaatakkoord over de productie van hernieuwbare elektriciteit op land. In 2020 werken wij samen met de partners uit de regio Drenthe verder aan het concept van de Regionale Energiestrategie.

Portefeuillehouder

  • Jeroen HuizingToelichting

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld