Planning
Startdatum: 01-06-2018
Einddatum: 31-12-2022

Omschrijving (toelichting)

Binnen de Regiodeal richten wij ons op de grote transformatieopgave van de bestaande koopwoningvoorraad. Onze inzet is vooral gericht op de doelgroep die dat wegens financiële beperkingen niet kan doen. Het hoofddoel van de pijler Wonen is dan ook het ontwikkelen van een aanpak om te komen tot een toekomstbestendige woningvoorraad voor woningeigenaren met een laag inkomen. Onder toekomstbestendig wonen verstaan wij dan de kwalitatieve verbetering van de woningvoorraad door het verduurzamen te stimuleren en een bewuste campagne te voeren voor het aanpasbaar maken voor het langer thuis wonen.

Het resultaat is dat iedere gemeente binnen de regio een wijk- en dorpsaanpak in de proeftuin ‘toekomstbestendig wonen’ heeft gedaan. Daarnaast is er regiobreed een plan van aanpak en een goed werkend instrumentarium beschikbaar voor de lange termijn transitie van de goedkope koopwoningvoorraad. In 2020 gaan wij aan de slag met het opzetten van deze projecten.

 

Portefeuillehouder

  • Steven StegenToelichting

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld