Omschrijving (toelichting)

In 2020 heeft de samenwerking tussen Maatschappelijk Welzijn Coevorden (MWC), GGD Jeugdgezondheidszorg en Icare Jeugdgezondheidszorg geleid tot concreet benoemde resultaten, monitoring en vermindering vanaf 2020 van het aantal doorverwijzingen naar de intensieve specialistische jeugdhulp. Door de gemaakte concrete resultaatsafspraken zetten we meer in op het voorliggend veld jeugd en werken wij toe naar ‘normalisering’. Normalisering betekent meer het accepteren van ‘variatie op normaal’ en minder snel onderzoek en diagnose.


Portefeuillehouder

  • Joop BrinkToelichting

De samenwerking met het voorveld jeugd is in 2020 verder geïntensiveerd. Tussen de organisaties en met de gemeentelijke consulenten is een nauwe samenwerking met korte lijnen. Specifiek voor 2020 is ingezet op het beschrijven van een uniforme werkwijze in de uitvoering van de diverse taken vanuit de uitvoerend werkers. Met als resultaat dat een eerste beschrijving is gemaakt van eigenaarschap. Ook voor 2021 zijn afspraken gemaakt waarbij de focus ligt op verdere aanscherpen van deze beschrijvingen.
Door corona zijn de bijeenkomsten waarin de beschrijving als onderwerp was minder vaak kunnen plaatsvinden dan bedacht. Verdere stappen worden in 2021 gemaakt.

G

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld