Omschrijving (toelichting)

Om alle doelgroepen goed te laten wonen maken wij voor de lagere inkomens afspraken met de corporaties over de ingrepen die hiervoor nodig zijn binnen de huursector. Deze brede prestatieafspraken welke gaan over duurzaamheid, betaalbaarheid, beschikbaarheid en leefbaarheid werken wij concreter uit en zetten wij in op handelingsafspraken. In 2020 ligt de focus op duurzaamheid en het betrekken van de corporaties bij de totstandkoming van de warmtevisie. Daarnaast gaan wij in een nog nader te bepalen gebied in de onze gemeente gezamenlijk met bewoners een wijkanalyse maken, zodat wij de leefbaarheid in dit gebied kunnen verbeteren.

Portefeuillehouder

  • Steven StegenToelichting

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld