Omschrijving (toelichting)

In het kader van de Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe gaan wij samen met een aantal partners een start maken hoe vanuit het gedachtegoed Positieve gezondheid een cultuuromslag gerealiseerd kan worden, waarin de kracht van de inwoner centraal staat en niet de aandoening. Dit experiment doen we samen met de gemeenten Aa en Hunze en Hardenberg. Samen met professionals en vrijwilligers kijken we wat nodig is om volgens het gedachtegoed te werken. Dit kan zijn in opleiding en/ of ondersteunen in intervisie of werksessies.

Portefeuillehouder

  • Joop BrinkToelichting

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld