Omschrijving (toelichting)

In 2019 zijn in de gemeenten Emmen en Coevorden pilots gestart om gezinnen, die al meerdere generaties in armoede leven, (intensief) te begeleiden om samen met de gezinnen patronen te doorbreken die de armoede in stand houden.
In 2020 namen in onze gemeente 5 gezinnen aan de pilot deel. In 2020 hebben wij een eerste tussentijdse evaluatie van de pilot generatie-armoede uitgevoerd, die inzicht geeft in de eerste resultaten.

 

Portefeuillehouder

  • Joop BrinkToelichting

De begeleiding van de 5 deelnemende gezinnen in Coevorden heeft gelukkig beperkt te lijden gehad van Covid-19. De gezinscoaches pakten redelijk snel het face tot face contact weer op en bleven in contact met de gezinnen. Eind 2020 zijn de gezinnen en gezinscoaches ondervraagd of de effecten en ervaringen tot dan toe. Begin 2021 zullen de uitkomsten hiervan in de eerste evaluatie meegenomen worden.

De raad wordt in een brief over de uitvoering van het programma Kansrijk opgroeien geïnformeerd over de uitkomsten van de eerste ervaringen.

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld