Omschrijving (toelichting)

In 2020 is het overleg onderwijs-jeugdhulp uitgebreid naar alle samenwerkingsverbanden primair onderwijs in onze gemeente. De ervaringen delen we via het overleg van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA). Door middel van het vastgestelde uitvoeringsplan Voortgezet Onderwijs Passend onderwijs gaan wij voor de kwetsbare groep jongeren doorgaand onderwijs bevorderen. We evalueren de leerplicht-pilot ‘Ondersteuning verzuimadministratie scholen’ en bepalen afhankelijk van de uitkomsten het vervolg.

Portefeuillehouder

  • Jeroen HuizingToelichting

De extra inzet van leerplicht op het contact en de verzuimregistratie op de basisscholen in de gemeente Coevorden loopt al enige tijd. De verschillen tussen de scholen in hoe zij omgaan met verzuim en de registratie zijn groot. Ook de medewerking per school verschilt. De leerplichtambtenaren merken dat scholen nog vaak denken dat zij alleen straffen en geldboetes opleggen. De afgelopen jaren is er echter een omslag gemaakt naar het recht op leren en de methodische aanpak schoolverzuim, waarbij leerplichtambtenaren meer gericht zijn op het inzetten van hulpverlening dan op straffen.
Om op een laagdrempelige manier verbinding te zoeken met het basisonderwijs, zijn de leerplichtambtenaren begonnen met het verspreiden van nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven gingen onder andere over verzuimmeldingen, ziekteverzuim, later ook over updates rondom COVID-19 gericht op het onderwijs en het takenpakket van de leerplichtambtenaren ten tijde van COVID-19.

Tijdens COVID-19 hebben de leerplichtambtenaren alle scholen regelmatig benaderd.
Er is gepeild hoe het op de school ging en gevraagd naar zorgen rondom de jongeren. Uit deze actie kwamen de jongeren naar voren waarover zorg bestond. Deze gezinnen zijn actief door de leerplichtambtenaren benaderd. De focus heeft gedurende deze periode vooral gelegen op het in contact zijn met gezinnen en het signaleren van eventuele problematiek en hier vervolgens op handelen.
De bedoeling was om in het voorjaar alle basisscholen opnieuw te bezoeken, maar dit is door de maatregelen rondom COVID-19 niet gelukt. Voor 2021 staat dit opnieuw op de planning.

In het versterken van de verbinding met basisscholen trekken de leerplichtambtenaren samen op met de jeugdconsulenten en de GGD. Gestart wordt met het geven van voorlichting over de route zorg en leerplicht.

O

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld