Omschrijving (toelichting)

Over 5 jaar bestaan in de regio vanaf het primair onderwijs technische profielen c.q. doorlopende leerlijnen PO/VO/MBO/HBO, alsmede aansluiting bij Rijksuniversiteit Groningen, Technische Universiteit Twente en Wageningen University & Research, waarbij de verbinding met de arbeidsmarkt hybride is vormgegeven. In het jaarplan 2020 zullen de concrete projecten om dit te realiseren worden benoemd. Deze moet nog worden opgesteld.

 

Portefeuillehouder

  • Steven StegenToelichting

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld