Omschrijving (toelichting)

Wij gaan door met de inzet van de Voorzieningenwijzer door woningbouwcorporaties, MWC en gemeentelijke medewerkers. Wij geven uitvoering aan het beleidsplan Ondersteuning minima, op basis van de in 2020 vastgestelde tussenevaluatie (2020-2021). Wij monitoren specifiek op inwoners die de zorg mijden en de mogelijke financiële problemen, die hieraan ten grondslag liggen. De doe-mee-webwinkel is live. We volgen en evalueren hierin de ontwikkelingen en passen aan waar nodig. 

Portefeuillehouder

  • Joop BrinkToelichting

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld