Omschrijving (toelichting)

Wij optimaliseren de dienstverlening: wij zorgen dat het accountmanagement op orde is en voorzien ondernemers zo snel en goed mogelijk van antwoord. Wensen en ervaringen van ondernemers vormen belangrijke input voor verbeteringen in onze werkprocessen. Met een tweejaarlijkse ondernemerspeiling meten wij de voortgang. In 2019 hebben wij een ondernemerspeiling uitgevoerd. Dit was een nulmeting en de score was een 6,1. Wij streven er naar om minimaal een 7 te scoren bij de volgende ondernemerspeiling.

Portefeuillehouder

  • Steven StegenToelichting

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld