Omschrijving (toelichting)

Wij ontwikkelen een Omgevingsvisie die in de loop vaan 2020 vastgesteld wordt door de gemeenteraad. Deze visie is integraal en bevat alle relevante onderwerpen voor de fysieke leefomgeving. Deze visie komt op een participatieve wijze tot stand, waarbij er aan de voorkant gelegenheid wordt geboden tot het leveren van input. Er is aandacht voor monitoring en evaluatie van de doelen en ambities uit de Omgevingsvisie.

Portefeuillehouder

  • Jeroen HuizingToelichting

Als gevolg van de Corona maatregelen is de geplande datum voor oplevering van de Omgevingsvisie verschoven naar de zomer van 2021.

G

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld