Omschrijving (toelichting)

Met de heroriëntatie Kunst en Cultuur is het onderzoek naar een nieuwe koers en de versterking van de basisinfrastructuur gestart, maar ook een onderzoek naar hoe het proces rondom het worden en zijn van de culturele gemeente van Drenthe bijdraagt aan het beleid op het gebied van kunst en cultuur. Dit onderzoek biedt ons de aanknopingspunten en richting om de eigen nieuwe koers voor Kunst en Cultuur te bepalen en concreet te maken. Het vormt de basis waarop (ver)nieuw(end) Kunst- en Cultuurbeleid ontwikkeld kan worden. Wij zetten in op parallelle trajecten:
- voorbereiding en uitvoering Culturele gemeente van Drenthe 2021-2022 en
- beleidsontwikkeling.

Wij beschouwen deze aanpak als ultiem participatief en interactief.

Portefeuillehouder

  • Jeroen HuizingToelichting

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld