Omschrijving (toelichting)

We treffen voorbereidingen voor implementatie van de nieuwe Inburgeringswet. In 2020 anticiperen we al op de nieuwe Wet inburgering door te experimenten met duale trajecten en ‘het ontzorgen van vergunninghouders’.

We ontwikkelen en implementeren de Brede Intake en PIP ( Persoonlijk Inburgerings Plan).

Portefeuillehouder

  • Joop BrinkToelichting

De ingangsdatum van de nieuwe wet inburgering is verschoven van 1 juli 2021 naar 1 januari 2022. Niettemin zijn wij 2020 gestart met verschillende pilots om te experimenteren met verschillende onderdelen van de nieuwe wet. Hierbij gaat het om de onderdelen ‘financiële ontzorging’, ‘warme overdracht COA-gemeente’, ‘brede intake’ en ‘duale trajecten’. Verder worden bepaalde onderdelen van de nieuwe wet worden regionaal opgepakt. Wij nemen actief deel aan vier werkgroepen op AMRD niveau (inkoop inburgering, financiële ontzorging, brede intake/pip en MAP). Soms wordt er echt gezamenlijk opgetrokken, bijvoorbeeld als het om de inkoop van de leerroutes gaat. Soms gaat het meer om het delen van kennis en ervaring.

G

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld