Planning
Startdatum: 01-01-2020

Omschrijving (toelichting)

In de gemeente gaan we verder met het vormgeven van een duurzaam veilig wegennetwerk. Zo gaan we de voorgenomen maatregelen in de schoolomgeving van Dalen en Aalden in 2020 fysiek uitvoeren. De aangekondigde zone 60 km/u op de wegen in het gebied tussen Geesbrug en Oosterhesselen wordt gerealiseerd. Voor de Mepperstraat (Meppen) worden passende verkeersmaatregelen getroffen.

De provincie maakt een aanvang met de verdubbeling van de N34 tussen Coevorden-noord (N382) en knooppunt Holsloot (A37). Bij Dalen wordt op het onderliggend wegennet twee rotondes gerealiseerd ter verbetering van de verkeersveiligheid. Samen met het dorp Dalen maken we een (landschappelijk) wegontwerp voor de entree Dalen (tussen N34 en Thyakkerstraat). De provincie gaat verkeersmaatregelen treffen op de N376 in Sleen, een snelheidsverhoging van 60 km/u naar 80 km/u in combinatie met een rotonde op de kruising Boelkenweg en een linksafvak op de kruising Bannerschultestraat.

Met het OV-bureau Groningen-Drenthe en de dorpen die de bus door het dorp willen hebben komen we tot een gedragen invulling van de busroutes. Op de HUB Zweeloo worden, in afstemming met de omgeving, maatregelen in het kader van de ketenmobiliteit uitgevoerd.

Prorail gaat de niet actieve beveiligde spoorwegovergang (NABO) Spoorbaan opheffen.

We gaan met LTO-noord en Cumela een oplossing zoeken voor problemen van landbouwverkeer op de passages van de N34 bij Dalen.

Gedragen wensen vanuit de samenleving op het gebied van een betere leefomgeving, bijvoorbeeld op het gebied van parkeren, verkeersveiligheid, fiets, toegankelijkheid worden in het kader van het budget voor dorp- en wijkinitiatieven beoordeeld.

Er wordt een plan gemaakt ten behoeve van de vervanging van de twee VRI 's (verkeersregelinstallaties) in Coevorden.

Met de provincie Drenthe als regiehouder wordt samen met partners in projectvorm verder gewerkt aan het tot stand komen van de spoorverbinding Rheine-Nordhorn-Coevorden-(Emmen) voor personenvervoer.

Ten behoeve van de planvorming en uitwerking van het centrumplan Coevorden wordt een parkeermodel opgesteld. Aan de hand van dit parkeermodel kunnen we bepalen waar en hoeveel parkeerplaatsen benodigd zijn voor een goede bereikbaarheid van het centrum van Coevorden.

Portefeuillehouder

  • Jeroen HuizingToelichting

Ondanks de coronacrisis zijn meerdere projecten in voorbereiding of in uitvoering. Bij projecten waarbij verbinding met derden (plaatselijk belangen, wijkverenigingen en overheden) gezocht moet worden, bestaat er enige vertraging in de voorbereiding. Dit gaat onder andere om de projecten schoolomgeving Aalden, project Meppenstraat in Meppen en HUB Zweeloo, waar wij diverse verkeersmaatregelen willen treffen.

Prorail gaat naast de niet actieve beveiligde spoorwegovergang (NABO) Spoorbaan ook een plan maken voor de NABO - Dalen opheffen. Dit wordt door Prorail opgepakt als één project richting de gemeente. Besluitvorming hierover volgt in 2021, de uitvoering is vervolgens aan Prorail om dit conform te maken afspraak binnen afzienbare tijd te realiseren.

O

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld