Planning
Einddatum: 31-12-2021

Omschrijving (toelichting)

De afgelopen periode is hard gewerkt aan de totstandkoming van een Concept Ruimtelijke én Programmatische Visie voor de Markt, haven, citadelpunt en Weeshuisweide. Dit concept wordt in oktober 2019 in uw raad behandeld. Wanneer uw raad instemt met de ruimtelijke visie is het project visievorming voor Markt, haven, Citadelpunt en Weeshuisweide tot een einde gekomen. Er zal vervolgens projectmatig opdracht worden gegeven voor de uitvoering van de maatregelen die in de visie worden genoemd. Daarbij hebben wij de ambitie om een aantal projecten snel op te pakken en mogelijk al in 2020 uitgevoerd te hebben of in voorbereiding te hebben. Denk daarbij aan zaken als het creëren van een blauwe bloemengracht rondom het Kasteel, het ontwerpen van een verbindende vormtaal voor het Kasteelpark en het realiseren van de ambities voor de Weeshuisweide.

 

Portefeuillehouder

  • Steven StegenToelichting

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld