Omschrijving (toelichting)

De mantelzorgers kennen de mogelijkheden van de respijtzorg. Er vindt onderzoek plaats welke vormen van respijtzorg aansluiten bij de wensen van de mantelzorgers.

In samenwerking met het Steunpunt mantelzorg zetten we in op het ondersteunen van werkende mantelzorgers en hun werkgevers.

 

Portefeuillehouder

  • Joop BrinkToelichting

In het laatste kwartaal is een onderzoek onder de mantelzorgers in onze gemeente uitgevoerd door het Trendbureau Drenthe van CMO STAMM in samenwerking met het Maatschappelijk werk Coevorden (MwC) en de gemeente. Alle bekende mantelzorgers zijn gevraagd om deel te nemen aan deze enquête. Ca. 26% heeft de vragenlijst ingevuld (zijnde 182 mantelzorgers). Een van de uitkomsten is dat ca. 46% van de ondervraagden zich overbelast voelen. Een ander uitkomst is dat 54% aangeeft dat hun mantelzorgtaken zwaarder zijn geworden door de pandemie. De uitkomsten willen we vertalen in een op te stellen ontwikkelplan Mantelzorg.
Een andere ontwikkeling is dat er provincie breed wordt gekeken naar de mogelijkheid van het gezamenlijk aanbieden van een logeermogelijkheid als respijtzorg.

G

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld