Omschrijving (toelichting)

Sinds april 2019 zijn we een JOGG-gemeente (Jongeren op Gezond Gewicht). Met de partners in de wijken en de dorpen is in 2019 een begin gemaakt met een plan van aanpak. In 2020 wordt dit plan afgerond en samen met de partners en de inwoners uitgevoerd.

Portefeuillehouder

  • Joop BrinkToelichting

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld