Omschrijving (toelichting)

Wij gaan het lokale plan van aanpak voor de ondersteuning en zorg voor de kwetsbare inwoners in onze gemeente implementeren. Dit betekent een lokale vertaling van de provinciale aanpak personen met verward gedrag, in afstemming met de provinciale projectleider de implementatie van de Wet Verplichte GGz en het maken van afspraken over de inzet van bemoeizorg.

In voorbereiding op de doordecentralisatie van Beschermd Wonen per 2022 implementeren we de regionale uitvoeringsafspraken Beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

De inloopvoorziening GGZ van Cosis wordt in 2020 doorontwikkeld met als doel door betere ondersteuning in de inloop, de individuele begeleiding thuis van inwoners met een psychische problematiek te verminderen.

 

Portefeuillehouder

  • Joop BrinkToelichting

G

Kwaliteit

Ook op dit onderwerp heeft de pandemie invloed. De doorcentralisatie van Beschermd Wonen is verder opgepakt in BOCE verband en wordt naar verwachting in 2021 afgerond in de vorm van afspraken die worden vastgelegd in een convenant.
De inloopvoorziening GGZ van Cosis is bezig met een doorontwikkeling.
Het lokale plan van aanpak voor ondersteuning en zorg voor de kwetsbare inwoners in onze gemeente is in de maak en wordt afgerond in het eerste kwartaal van 2021.

O

Tijd

De acties voor 2020 zijn wat vertraagd. Het regioplan Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang is in de drie colleges begin juli vastgesteld. Het lokale plan van aanpak volgt na de zomer. Dit najaar zal de implementatie starten. Omdat de inloopvoorziening van Cosis een tijd niet open was, maken wij de afspraken over de doorontwikkeling dit najaar.

O

Geld