Planning
Startdatum: 01-01-2019
Einddatum: 31-12-2024

Omschrijving (toelichting)

Samen met de organisaties streven wij ernaar om de betreffende sportaccommodaties te laten voldoen aan de huidige en toekomstige eisen/wensen, zodat de activiteiten de komende 20 jaar in/op een functioneel, kwalitatief en duurzame accommodatie uitgevoerd kunnen worden. In de gesprekken met de organisaties is er tot dusver voor gekozen om de voorbereiding en uitvoering in twee fases te verdelen. Voor de eerste fase is de prioriteit voor de uitvoering gelegd bij de verbetering van de velden, aanleg van led-veldverlichting en de toegankelijkheid van de accommodaties. De verwachting is dat nadere besluitvorming eind 2019 kan plaatsvinden en dat zo spoedig mogelijk met de uitvoering kan worden gestart. Fase 2 wordt daarna met de organisaties uitgewerkt.

 

Portefeuillehouder

  • Joop BrinkToelichting

G

Kwaliteit

Voorstel voor Fase 2 wordt 15 juni aan het college voorgelegd.

Dit jaar wordt Fase 1 (Velden, LED-verlichting en toegankelijkheid) uitgevoerd. Dit jaar worden de laatste 9 velden gerenoveerd.

Eind volgend jaar (2022) is Fase 2 uitgevoerd. Totale financieringslasten (inclusief afschrijving) gaan dus vanaf 2023 lopen.

G

Tijd

O

Geld