Omschrijving (toelichting)

In het kader van de klimaatadaptatie is de stresstest uitgevoerd in samenwerking met de partners van het Samenwerkingsverband Noordelijke Vechtstromen. De komende periode zullen de uitkomsten van de stresstest gedeeld worden met zowel het college als de raad, waarna begin 2020 de risicodialoog met de inwoners, instellingen en bedrijven plaats kan vinden. De uitkomsten hiervan zullen worden opgenomen in het nog op te stellen Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP).

Portefeuillehouder

  • Jeroen HuizingToelichting

De uitkomsten van de stresstest worden gedeeld met uw raad. In verband met coronacrisis is de risicodialoog met inwoners, instellingen en bedrijven uitgesteld. Deze dialoog is noodzakelijk om het uitvoeringsprogramma op te kunnen stellen. Wij zijn in Samenwerkingsverband Noordelijke Vechtstromen bezig om hiervoor een oplossing te vinden. De uitkomsten van de nog te voeren risicodialoog worden opgenomen in het nog op te stellen Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP).

G

Kwaliteit

R

Tijd

G

Geld